Eta niri, nolako gizartean bizitzea gustatuko litzaidake?

Nik uste dut gaur egungo gizarte ez dagoela guztiz ondo eta ondo ez dauela esatean esan gura dot oraindik 2020 ez dago berdintasunik, oraindik jendea gosez hiltzen ari da, gerrak daude…

Egia esan nik oraindik ez dut holako ezer sufritu baina nire ia egunerokoa da zuk telebista jartzen duzu eta notizietan ikusi dezakezu zelan gizon batek bere emaztea hil egin du eso Sirian beste bombardaketa bat egon da 500 hildakoak egon dira edo 1000 errefuxiatu kalean geratu dira Italiak fronterak zarratu dituelako

Nik ez dut nahi gizarte honetan bizi ez dut gura emakume batek etxera bueltatzean bildurra eukitea bakarrik doalako edo datozen atzerritarrak oportunitate barik geratzea batek esan duelako fronterak zabaltzea. Nik gizartea legekin aldatuko neban. Legeak askoz ere gogorragoak egingo nebazan.

Ongizatean bizitzea ez da posiblea izango nire ustez zeren beti dago norbait ez duela zuk bezela pentsatzen orduan tokatzen jakun gizartea guk ahal dugun guztia egin behar dugu ongizatean bizi ahal izateko

Estatua eta indarkeria

Suposatzen da Espainian demokrazia bat dagoela eta guztiok dugula eskubidea sentitzen duguna adierazteko. Baina gobernuak askotan argi utzi digu hori ez dela egia, adierazpen askatasuna beraiei komeni zaienean bakarrik dagoela eta pertsona batzuk ez dituztela beste batzuk bezala tratatzen. Indar eta botere guztia erabiltzen dute arazo gehien sor diezaieketen horien aurka egiteko.

Guk bizi dugun kasurik hurrena Euskaldunak edo Katalanak independentzia eskatzen ari zirela. Egia da Euskal Herriak orain dela asko ez du Kataluinak egiten dituen manifestazio “ilegalak”. Frankoren garaian poliziak Euskera entzuten bazuten jipoitu eta kartzelatu egiten zituzten

Nire ustez, botere gehien dutenak gailur horretan mantentzen saiatzen dira, arazo gehien sor diezazkiekeenei erasoz eta komeni zaizkienei nahi dutena egiten utziz. Jende askok sufritzen jarraitzen du, ezin delako munduan modu libre batean expresatu gizarte honek eraso edo ez onartzeko duen beldurragatik. Eta guzti hau, besteak beste, gobernuan dauden pertsonengaitik gertatzen ari da.

Ni handitan politikari

Badakit politikaria izatea ez dela lan erraza, eta askotan haientzat gauzak oso aldapan gora jartzen direla. Baina hori ezin da aitzaki moduan hartu behar haiek egin dituzten gauza txar guztiak barkatzeko. Hainbat lapurketa eta gezurrez betetako hitzaldiak egin dituzte gure burua engainatzeko. Denok dakigu egoera hau aldatu behar dela eta bakoitzak bere ideia pertsonala izango du.

Egia esan eta badakit ez dala oso egokia moralki nik diru asko lapurtzeko aukera izango banuke posible da nik dirua hartzea. Nik diruari importzantzia asko ematen diot behar duena baino gehiago esan dezaket baia uste dut politikariek duten soldatarekin balioko zela.

Politikaria izango banintz gauza asko aldatuko nituen adibidez diru gehiago inbertituko nuen I+G (Ikerketa eta Garapenean) zeren eta gaur egun koronabirusaren bakuna bilatzen ari diren zientifikoak 1.000€ kobratzen ari dira eta futboleko jokalari batzuek ez dutela egiten ia ezer euren soldata askoz ere handiagoa da.

Azkenengoz politikaria izango banintz emakumeen alde borrokatu egingo nuen zeren eta oraindik emakumeek eta gizonek ez dute eskubide berdinak. Adibidez nik ikusiko banu empresa batek lan postu berdinagati emakume bati 1000 euro ematen badiote eta gizon bateri 1500 nik empresa hori zarratuko neban gura dotalako gaur egunog gizartea aldatu.

Etika eta Morala

Nik uste dut egoera oso larrian gaudela eta jende asko oso berekoia izan direla arau batzuk saltetan. Nik ulertzen dut batzuk dembora asko pasatu dutela besteak ikusi barik baina igual disimulau apur bet edo ez izan hain deskarau.

Haien etikarako, agian, ondo egin zuten. Ulergarria da hainbat astetan ikusi ez duzun lagun bat edo familiar batekin berba egin nahi izatea eta ziurrenik besarkada bat ematea. Baina, kontuan izan behar zuten haien norberekeriak guztiei eragin gaituela. Izugarrizko empatia falta izan zuten eta arduragabekeriaren irudia eman zuten.

Moral aldetik nahiko gaizki jokatu zutela. 7 asteko lana ordu bakar batean zakarrontzira bota zuten. Hainbat agureen eta pertsona kalteberen bizitza arriskuan jarri dute berriz ere eta dena zergaitik? Maite zuten pertsonak berriz ere ikusteko eta haiekin egoteko. 11an bertan atera behar genezake 7 aste daroagu ez duzu uste beste egun batzuk itxaron zure lagunak edo familia ikusteko.

Hau nik uste dudana da, bakoitzak bere pentsaera forma du eta edozeinek nire pentsaera kuestionatu dezake.

Nola sentitzen naiz?

Gaur hitz egingo dodan gaia, egia esan ez naiz oso ondo enteratzen baina dakidan guztia eta nire ikuspuntu guztiak partekatzen noa. Lehenik eta behin, badakigu nor garen eta zer gustatzen zaigun? Betidanik egon dira “ohikoenetik” irtetzen ziren pertsonak baina orain dela urte batzuk bakarrik, onartzen edo nagusitzen hasi dira.

Hasteko, nola sentitzen gara? Gizona naiz? Emakumea naiz? Ez daukat generorikn? Beno ba nik Gizona jaio eta gizon sentitzen naiz. Ez dut izan inoiz kuriositaterik emakume izaterik egia esan. Gente asko kuriositatea dauka edo gizon edo emkume jaiotzen da eta beste gauza bat sentitzen da.

Sentimenduak alde batera usten, gustoekin hasiko gara gaur egun sexualitate mota asko daude eta gaur egun gero eta gehiago zabaltzen ari dira. Nik heterosexuala naiz hau da kontrako generoko pertsonak gustatzen zait. Esaten dute heterosexualitatea “ohikoena” dala baina nik ez dot uste holan denik.

Gaur egun homsexual bat edo bisexual bat edo beste edozein sexualitate heterosexuala ez dena lehen baino askoz ere errezagoa da baina oraindik jende asko daude ez dutela besteen gustuak errespetatzen orduan oraindik jende asko ez da bestengan zabaldu eta bere sexualitatea zein den esan jende asko pentsatzen du heterosexuala zarela ohikoena dalako eta nire ustez ez zen izan behar holan.

Amaitzeko nik ez dut inoiz izan kuriositaterik beste gauzak probatzeko. Nik beste sexualitateak eta pertsonak errespetatu egiten ditut. Holan danok izango bagina jende askoren bildurrak kenduko ziren.

Gizakia

GIZAKIOK, IZAKI SOZIALAK GARA ALA BAKARDADEAN BIZITZA ZORIONTSU BAT IZAN DEZAKEGU? Hemen nire ikuspuntua emango dut. Nire ustez Gizakia beste izaki bizidunen falta du, hau da, gizakiok izaki bizidun sozialak gara.

Gizaki guztiok behar dogu norbait gure bizitzan txakur bat gutxienez. Maitasuna hemen oso beharrezkoa den gauza bat dala uste dut. Egia da jende askok ez duela nahi kontaturik beste gizaki batzuekin gutxi baino badaude

Zer gertatuko zan bakarrik egongo bagina? Bakarrik denbora pasatzea ona da, zurekin ondo ez bazaude besteekin ondo egotea ezinezkoa da. Oso garrantzitsua da zure burua ondo ezagutzea eta berarekin eroso egotea. Baina denbora asko bakarrik bazaude ero bihurtu ahal zara.

Uste dut horaintxe koronabirusarekin ikusten ari dala. Nik nire lagunak besarkatzea maite dot eta momentu honetan nire lagunak ez bezarkatzea gauza oso gogorra izaten ari da. Benetan gizakiok besteen maitasuna behar dugu.

https://youtu.be/T9dtNVJwV_U

Kultura

Egia da gure gaur egungo gizartea oso gizarte globalizatua dala, orduan beste ohitura, kultura batzuk ezagutu eta ikasi dezakegu edozein momentutan. Oso erraza da gaur egun beste kultura batzuk ikastea baina ez daukagu demborarik Orain etxean konfinatuta gaudela aprobetxatxen beste kultura batzuk ikasi dezakeguz. Gure kultura Euskal Herriko kultura da.

Oso erraza ikasteko dala esan dot baina Euskal Herrikoa nire ustez ez. Euskal Herria ez da herrialde bat, Eukal Herria komunitate autonomoa bat da oso txikia gainera. Nik uste dut komunitate baten kultura mundu osoari zabaltzea oso zaila dela.

Egia da orain dela denbora asko gerra zibila dela eta euskaldun asko latinoamerikar lurraldetara migratu zutela eta Euskaldun kultura duten pertsona asko daudela. Nik uste dut globalizatuko bazen ohitura bat euskal kulturatik janaria izango leikela.

Futuro de la evolucion

Testu honetan hainbat gaietaz hitz egiten du. Testu honetan jorratzen den lehenengo gaia eta garrantzitsuenetariko bat eboluzioa da. Eboluzioa pentsamendu zientifikoekin lotuta zegoen. Eboluzioak beste gai bat dakar. Eboluzioak ekartzen dituen hobekuntzak eta arazoak. Eboluzioak gaixotasunak ekidetzeko aintigorputzak sortu egin ditu edo bakunak gaixotasun batzuk ekidetzeko, baina eboluzioak ere arazoak dakar. Natura eta kutsadura asko aldatzen ari dira hobekuntzak direla eta, kotxeak asko daude gaur egun eta lehen ez zuten gaur egun bezala hainbeste kutxatzen. Testuan hitz egiten den hirugarren gaia da soluzioak bilatzen ari direla.

Aurreko hiru gaiak elakr lotuta daude. Beraz gure pentsaera ez bazen eboluzionatiko pentsaera zientifiko horiek ez ziren inoiz agertuko orduen izango ginen Neolotiko pertsona batzuen bezala.

Nire ustez eboluzioa oso beharrezko da pertsona guztioak aurrera atera behar gara eta gure etorkinak mundu hobere bat egiteko eta mantentzeko

Gaur gure bizitzan oso sartuta daukagu virus bat Covid 19 deitutakoa. Virus hau gainditzeko eboluzionatu egin behar dugu eta pentsamendu zientifikoekin aurrera txerto bat deskubritu.

Metafisika eta Jainkoa

Gizaki gehienak sinestu dugu beti deitu indarra deitu Jainkoa edo deitu energia baina zozer dagoela.Baina historian zehar, gehienak Jainko bat edo gehiago existitzen zirela pentsatzen zuten eta gaur egun pentsatzen jarraitzen dute. Baina nik pentsatzen dudan jainko berdina dugu Txinako batek edo nik? Ez, zeren eta erlijio bakoitzak bere jainkoa du.

Ateismoa: Ez dute Jainkoarengan sinisten eta Jainkoraen kontuatik aldendu egiten dira edo dena txorakeri bat dela azaltzen dute.

Agnostikoak: Ez dute Jainkoaren existentzia ukatzen eta horrela pozik bizi dira inolako presiorik gabe.

Panteismoa: Jainkoarengan sinisten dute eta errealitate fisikoan agertzen dela baieztatzen sahiatzen dira.

Teismoa: Jainkoa badela esaten dute eta gutaz arduratzen da.

Deismoa: Jainkoa inpertsonala dela esaten dute

Nik uste dut ere zeozer dagoela bana nik kristau izanda Jainko bakar batean sinesten du.

https://youtu.be/nPzuBBMBv9w

Genero indarkeria

Gaur egungo gairik arruntena eta polemikoena genero indarkeria da. Maiatzaren 8 gertu dagoela jakinez, aprobetxatu egingo dot eta Genero indarkeriari buruz hitz egingo dut.

Egia da gaur egungo gizartean arazo asko ditugula osasun,politiko… baina genero indarkeriaren arazoak gero eta gehiagoz doaz. 2020 11 emakume izan dira asesinatuta bere bikotengandik edo bere ex-bikotengandik. Euskal Herria 2019an biktima gutxien zuen probintzia izan zen. Hori Euskal Herritaz oso ondo egiten du berba.

Guztiok egun honetan bereziki errebindikatu behar gara eta genero indarkeriaren kontra manifestatu behar gara. Baina ez bakarrik defendatu M8an egun guztietan egon behar gara genero indarkeriaren kontra. Hau esan da; gauza asko aldatu egin behar dira gizarte honetan. Gizonak zein emakumeak eskubide berdinak ditugu baina gaur egun eta tristes da emakumeen soldatak eta gizonezkoen soldatak ez dira berdinak. Holako diskriminazioak gaur egun asko daude eta hori aldatzeko errebindikatu behar gara.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Primeros pasos